OFERTA SERWISU
Kalibracja mierników

Mierniki grubości lakieru kalibracja

 

 

Do każdego miernika dołączone są płytki wzorcowo - kalibracyjne.

W zależności od modelu będzie to jedna lub dwie płytki. 

Miernik grubości lakieru P-11-S-AL
 

Płytkę wzorcowo - kalibracyjną można używać również do sprawdzania poprawności pracy miernika.

Po prawidłowym przyłożeniu sondy do płytki „FE-200um” miernik powinien wskazywać 200 µm +/- 10 µm.

 

Uwaga! mierniki lakieru bez możliwości pomiaru na elementach aluminiowych wyposażone są tylko w jedną płytkę stalową oznaczoną jako „FE-200um”. Płytka aluminiowa „AL-200um” dołączona jest tylko do mierników z funkcją pomiaru na aluminium.

 


Kalibracja miernika z serii: A-10-FE

W przypadku błędnych pomiarów należy wykonać kalibracje. Służy do tego załączona płytka wzorcowo -  kalibracyjna (FE-200um).

 

Na wyłączonym mierniku przytrzymaj przycisk Kalibracja miernika lakieru przez 10 sekund. Na wyświetlaczu pojawią się kolejno liczby 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 i komunikat „HL” „FE” - tu puść przycisk Kalibracja miernika lakieru .

Przyłóż i przytrzymaj sondę na płytce kalibracyjnej "FE-200um" i wciśnij przycisk Kalibracja miernika lakieru .

Teraz już miernik jest skalibrowany i możesz przystąpić do dokonywania pomiarów.

 

Kalibracja miernika z serii: MGR-10..., MGR-1..., P-10...

W przypadku błędnych pomiarów należ wykonać kalibracje. Służą do tego załączone płytki wzorcowo - kalibracyjne.


Na wyłączonym mierniku należy jednocześnie przytrzymać przyciski zielony „włącz” i czerwony „wyłącz” (około 2 sekundy), aż pojawi się komunikat „KALIBRUJ”.

Po wyświetleniu komunikatu „AL-200um”, należy przyłożyć sondę do płytki kalibracyjnej i nacisnąć niebieski przycisk „Pamięć” (około sekundy).

Po wyświetleniu komunikatu „FE-200um”, należy przyłożyć sondę do płytki kalibracyjnej i nacisnąć niebieski przycisk „Pamięć” (około sekundy).

Po wykonaniu powyższych czynności miernik uruchomi się ponownie. Urządzenie jest skalibrowane.

 

Kalibracja miernika z serii: MGR-11... oraz P-11...

W przypadku błędnych pomiarów należy wykonać kalibrację. Służą do tego załączone płytki wzorcowo -  kalibracyjne.


Na włączonym mierniku należy przytrzymać przycisk KAL
Kalibracja miernika lakieru przez około 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawią się kolejno liczby 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 i komunikat „HL”.

Po wyświetleniu się komunikatu „AL”, należy przyłożyć i przytrzymać sondę na płytce kalibracyjnej „AL-200um” (czerwona) oraz zatwierdzić przyciskiem "KAL"  .

Po wyświetleniu się komunikat „FE”, należy przyłożyć i przytrzymać sondę na płytce kalibracyjnej „FE-200um” (szara) oraz zatwierdzić przyciskiem "KAL" Kalibracja miernika lakieru.

 

 

 

 

Elektroniczne mierniki testery grubości lakieru samochodowego

Copyright @ 2012 by Qsoft.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kopiowanie zdjęć i treści bez zgody autora zabronione!