OFERTA SERWISU
Kalibracja mierników

Mierniki grubości lakieru kalibracja

Płytkę wzorcowo - kalibracyjną można używać również do sprawdzania poprawności pracy miernika.

Po przyłożeniu sondy do płytki „FE-200um” miernik powinien wskazywać 200um +/- 10um.

 

Uwaga! mierniki lakieru bez możliwości pomiaru na elementach aluminiowych wyposażone są tylko w jedną płytkę stalową oznaczoną jako „FE-200um”.
Płytka aluminiowa „AL.-200um” dołączona jest tylko do mierników z funkcją pomiaru na aluminium.


Kalibracja miernika z serii:
 A-10-FE

W przypadku błędnych pomiarów należy wykonać kalibracje. Służy do tego załączona płytka wzorcowo -  kalibracyjna (FE-200um).
Na wyłączonym mierniku przytrzymaj przycisk
Kalibracja miernika lakieru przez 10 sekund. Na wyświetlaczu pojawią się kolejno liczby 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 i komunikat „HL” „FE” - tu puść przycisk Kalibracja miernika lakieru . Przyłóż do sondy płytkę kalibracyjną FE-200um i wciśnij przycisk Kalibracja miernika lakieru . Teraz już miernik jest skalibrowany i możesz przystąpić do dokonywania pomiarów.

 

Kalibracja miernika z serii: MGR-10..., MGR-1..., P-10...

W przypadku błędnych pomiarów należ wykonać kalibracje. Służą do tego załączone płytki wzorcowo - kalibracyjne.
Na wyłączonym mierniku należy jednocześnie przytrzymać przyciski zielony „włącz” i czerwony „wyłącz” (około 2 sekundy), aż pojawi się komunikat „KALIBRUJ”. Po wyświetleniu komunikatu „AL-200um”, należy przyłożyć sondę do płytki kalibracyjnej i nacisnąć niebieski przycisk „Pamięć” (około sekundy).
Po wyświetleniu komunikatu „FE-200um”, należy przyłożyć sondę do płytki kalibracyjnej i nacisnąć niebieski przycisk „Pamięć” (około sekundy).

Po wykonaniu powyższych czynności miernik jest skalibrowany.

 

Kalibracja miernika z serii: MGR-11... oraz P-11...

W przypadku błędnych pomiarów należy wykonać kalibrację. Służą do tego załączone płytki wzorcowo -  kalibracyjne.
Na włączonym mierniku należy przytrzymać przycisk KAL
Kalibracja miernika lakieru około 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawią się kolejno liczby 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 i komunikat „HL”. Po wyświetleniu się komunikatu „AL”, należy przyłożyć sondę do płytki kalibracyjnej „AL-200um” (czerwona) i nacisnąć przycisk  . Po wyświetleniu się komunikat „FE”, należy przyłożyć sondę do płytki kalibracyjnej „FE-200um” (szara) i nacisnąć przycisk Kalibracja miernika lakieru.

 

 

 

Elektroniczne mierniki testery grubości lakieru samochodowego

Copyright @ 2012 by Qsoft.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kopiowanie zdjęć i treści bez zgody autora zabronione!